CONCERTS - LAUDERUKEFEST 2019

 

 

CONCERT Saturday 2 February

 

1) 1:30 – 2:00    Ukonz


2) 2:10- 2:40     Cashmere Tuesday Pickers


3) 2:45 - 3:05    Uke Nomad

 

4) 3:10 – 3:30   Paul Jonson 

 

5) 3:35 - 4:05   Ukes.crom


6) 4:15 - 4:45 Anna Maria van Riel  


7) 4:55 - 5:25  Wanaka Ukuleles

 

8) 5:35 - 6:05   Lx Ukes

 


BREEN CONSTRUCTION CONCERT Sunday 3 February

 

1) 11:00am – 11:20am Official Opening – Tutor Group


2) 11:30 – 12:00        Valley Chicks


3) 12:10 - 12:40         Mama D’Ukes


4) 12:50 - 1:20           Flukes


5) 1:30 - 2:00             Pic ‘n’ Mix


6) 2:10 - 2:40             Ukes in Thyme


7) 2:50 - 3:20             Lauder Ukes


8) 3:30 - 4:00             Uke Nomad


9) 4:10 - 4:40             Secret Lives of Ukulele


10) 4:50 -5:20            Angelfish


11) 5:30 – 6:00           Paul Jonson and Friends